Om oss

Hoppa direkt till:  Vad är Zen?  |  Verksamhet  |  Vår tradition  |  Galleri  |  Kontakt

Zenbuddhistiska Samfundets huvudsyfte är att skapa möjlighet för intresserade att praktisera zazen, zenmeditation tillsammans med andra. Vårt huvudsäte, Zengården, ligger utanför Arboga. Vi har stadscenter och zengrupper i Sverige, Finland, Tyskland och Skottland. I huvudsak så bedriver vi zazen, zenbuddhistisk meditation – men vår verksamhet är mycket mer än så. Här kan du läsa mer om oss och vad vi gör.

Vad är zen?

Buddhismen grundades i Indien för omkring 2500 år sedan av Siddharta Gautama, oftast kallad Buddha (som betyder vaken). Zen är en gren av buddhismen som har kommit till Sverige via Kina och Japan.

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen, som i zen kallas zazen (”za” betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zenmeditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Vi försöker därför fortsätta vår zenmeditation även när vi rest oss från meditationskudden. På så vis lär vi oss att det är möjligt att leva i närvaro och öppenhet i det vardagliga livet. Det kan vara svårt i dagens stressiga samhälle men därför är det också extra viktigt att vi aktivt övar oss i det.

Verksamhet

Zenbuddhistiska Samfundets verksamhet bedrivs främst på våra stadscenter och på vårt retreatcenter Zengården. Alla center bedriver zazen regelbundet men vi har också mycket annat att erbjuda.

Introduktionskurser

Alla center håller med jämna mellanrum introduktioner till vår verksamhet. Det kan vara kortare introduktionstillfällen eller längre workshops som pågår i några dagar.

Verksamhet på våra stadscenter

Våra stadscenter erbjuder regelbundet zenmeditation. Våra större stadscenter har flera tillfällen i veckan. Under dessa tillfällen kan de som är medlemmar eller provmedlemmar komma och göra zazen tillsammans med andra. Med jämna mellanrum anordnas även heldagsmeditation.

Våra center annordnar även ceremonier och föreläsningar samt tar emot studiebesök och annat. Bäst är att se våra olika centers hemsida för schema och verksamhet.

Detta är våra stadscenter:

Zengården och heltidsträning

Zenbuddhistiska Samfundet har också ett retreatcenter som heter Zengården. Zengården ligger i Finnåker, utanför Arboga. Där bedrivs zenträning på heltid. Det är möjligt att komma dit under några dagar eller en längre period, samt att delta i kurser och annan verksamhet. Se Zengården hemsida för mer information!

Meditationsretreater

På Zengården anordnas det meditationsretreater regelbundet. Nio gånger per år anordnas sesshin. Sesshiner är intensiva meditationsperioder som pågår under fyra eller sju dagar och bedrivs under tystnad. Som deltagare har man möjlighet att dagligen träffa en lärare för att få guidning i sin zazen. Det serveras också måltider och alla deltar i kortare arbetspass. Utöver sesshiner hålls även två helgretreater per år samt en sommarretreat för nybörjare. Läs mer om detta på Zengården hemsida.

Vår tradition

Zenbuddhistiska Samfundet grundades 1982 i och med Philip Kapleau-roshis första besök i Sverige. Philip Kapleau grundade Rochester Zen Center 1966 och är känd för att ha skrivit den första engelskspråkiga boken om zenutövande i praktiken, Zens Tre Pelare.

Idag leds Zenbuddhistiska Samfundet av Sante Poromaa-roshi och Kanja Odland-roshi. De var båda elever till Philip Kapleau-roshis och hans efterträdare, Bodhin Kjolhede-roshi. Zenbuddhistiska Samfundet är därmed knutet till The Cloud- Water Sangha, som grundades av Bodhin Kjolhede.

Våra lärare

Sante Poromaa-roshi har utövat zazen sedan 1983 och undervisat på heltid sedan 1998. Han började utöva som elev till Philip Kapleau-roshi. Sante-roshi blev senare elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede-roshi.

Kanja Odland-roshi inledde sin zenträning 1984 som elev till både Kapleau-roshi och Kjolhede-roshi. Hon har undervisat på heltid sedan 2001.

Lärarna uppmanar vikten av den egna erfarenheten – eleven uppmuntras att utforska verklighetens natur på egen hand, genom zazen. Samtidigt använder de sig av den rika zenlitteraturen, inklusive tre större koansamlingar (Mumonkan, Hekiganroku och Shoyoroku), de buddhistiska sutrorna och texter från zentraditionen. Utöver zenlitteratur läser de båda lärarna också mycket i andra traditioner och discipliner. De undervisar och håller föreläsningar om zen i förhållande till aktuella ämnen. De deltar även i offentliga paneldebattre och rådgivande grupper.

Sante-roshi har publicera tre böcker, Bortom Alla Begrepp, Varandes väv och The Eightfold Path in Zen (endast på engelska). Kanja Roshi har skrivit boken Vandring på spårlös stig. Du kan köpa böckerna från vår webshop och du hittar The Eightfold Path in Zen som ebook hos amazon.com.

Galleri

Thumb 1
Thumb 2
Thumb 3
Thumb 4
Thumb 5
Thumb 6
Thumb 7
Thumb 8
Thumb 9
Thumb 10
Thumb 11
Thumb 12
Thumb 13
Thumb 14
Thumb 15
Thumb 16

Kontakt

Det enklaste sättet att kontakta Zenbuddhisstiska Samfundet är via Zengården.

Zenbuddhistiska Samfundet är en registrerad idiell organisation med organisationsnummer 802011-6318. Zenbuddhistiska Samfundet är en medlem av Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.

Zenbuddhistiska Samfundet   |   e-post: zen@zazen.se   |   tel: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631.